우리는 언론에

우리는 언론에

우리는 언론에

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Dr. Murat Oruç: Kişisel verilerin gizliliği konusunda halk bilinçlendirilmeli Kişisel Verilerinin Gizliliği Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesi.

우리는 언론에

EVLENEN KADININ SOYADI

Kadının Soyadında Hukuk Uygulamaları Çatışıyor Evlilik Sonrası Kadının, Evlilikten Önceki Soyadını Kullanması İle İlgili Mevzuat Ve Uygulamanın Yorumlanması.

우리는 언론에

KADININ SOYADINDA YARGITAY KARARI

Kadının Soyadında Yargıtay Kararı Evlilikten Önceki Soyadın Kullanması İle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu İçtihat Değişikliğinin Yorumlanması

우리는 언론에

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

우리는 언론에

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

우리는 언론에

SANATÇILARIN FİKRİ HAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME