Sözleşmeler Hukuku

Faaliyet Alanları

Sözleşmeler Hukuku

Oruç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin ihtiyaçlarını gözeterek onlar için en uygun sözleşme tipinin belirlenmesi, hazırlanması ve incelenmesi hizmeti vermektedir. Bununla birlikte sözleşmenin kurulması sırasında muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla koruyucu danışmanlık yapmakta ve hukuki ilişkinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi noktasında müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku