Miras Hukuku

Faaliyet Alanları

Miras Hukuku

Oruç Hukuk ve Danışmanlık, önleyici hukuk anlayışıyla, ölümden sonra malvarlığının nasıl ve ne miktarda paylaşılacağı hususunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla birlikte muris muvazaası ve vasiyetnamelerin iptali başta olmak üzere müvekkillerinin dava süreçlerini titizlikte takip ederek yürütmektedir.

Miras Hukuku