Konkordato ve İflas Hukuku

Faaliyet Alanları

Konkordato ve İflas Hukuku

Oruç Hukuk ve Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarının korunması, alacaklıların muhtemel haciz ve muhafaza talepleri karşısında en uygun çözüm yollarının belirlenmesi ile ticari faaliyetin devamının sağlanmasına yönelik hukuki hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra mevcut engellerin ortadan kaldırılabilmesi için borçların yeniden yapılandırması başta olmak üzere ticari faaliyetin devamı için gereken tüm işlemler doğrudan takip edilip, tatmin edici sonuçlar hedefleyen hizmet sunulmaktadır.

Konkordato ve İflas Hukuku