Haksız Rekabet Hukuku

Faaliyet Alanları

Haksız Rekabet Hukuku

Oruç Hukuk ve Danışmanlık, rekabet etme hakkını dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanılması sebebiyle oluşan ihtilaflarda yerli ve yabancı müvekkillerine danışmanlık yapmaktadır. Bu bağlamda, haksız rekabet teşkil eden eylemlerin tespiti ve önlenmesi ile maddi ve manevi tazminat davalarında pek çok yerli ve yabancı şirkete, taklit ticari marka ve ticaret unvanı başta olmak üzere müvekkillerinin dava süreçlerini titizlikte takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Haksız Rekabet Hukuku