Basında Biz

Basında Biz

Basında Biz

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Dr. Murat Oruç: Kişisel verilerin gizliliği konusunda halk bilinçlendirilmeli Kişisel Verilerinin Gizliliği Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesi.

Basında Biz

EVLENEN KADININ SOYADI

Kadının Soyadında Hukuk Uygulamaları Çatışıyor Evlilik Sonrası Kadının, Evlilikten Önceki Soyadını Kullanması İle İlgili Mevzuat Ve Uygulamanın Yorumlanması.

Basında Biz

KADININ SOYADINDA YARGITAY KARARI

Kadının Soyadında Yargıtay Kararı Evlilikten Önceki Soyadın Kullanması İle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu İçtihat Değişikliğinin Yorumlanması

Basında Biz

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Basında Biz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

Basında Biz

SANATÇILARIN FİKRİ HAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME